Visita a centros

Se queres que a Fundación se acerque a teu Centro, solicita unha visita. Nela darase:

O número de visitas é reducido e faránse por orden de petición.

  • Unha charla por parte de voluntarios/as sobre a Fundación e a labor que leva a cabo.
  • Poderán elixir un animal para apadriñar/amadriñar todos os compoñentes que participan na charla, cunha aportación anual da totalidade do grupo de 60,00 € para pagar parte dos gastos que ocasiona a súa estancia no centro. Recibirán un panel para poñer na clase onde poderán poñer a información periódica que se de do seu afillado.
  • Á charla poderase levar un animal do Centro, perfectamente adaptado á convivencia, para que vexan que os animais dos Refuxios poden perfectamente convivir coas persoas.