Casos especiais son aqueles animais que pola súa idade, polas súas características físicas ou porque precisan dalgún coidado especial teñen máis dificultades para ser adoptados.