Estes son algúns dos animais que xa foron adoptados.