Animais que non se atopan no Refuxio. Moitas veces hai xente que se achega ata nós porque non pode seguir coidando á súa mascota por diferentes motivos (cambio de residencia, nacemento dun fillo con alerxia, problemas de saúde, …). Nestes casos os animais están nos seus fogares de orixe.