Asociarse

Se queres colaborar coas distintas actividades que se levan a cabo na Fundación podes facerte socio cunha aportación anual:

  • Socios ordinarios: 80,00 € anuais
  • Socios Extraordinarios: Máis de 80,00 € anuais

Que obtén un/ha socio/a?

  • Información das actividades feitas pola Fundación
  • Información bianual da Fundación
  • A seguridade de que os seus cartos revertirán integramente nos animais da Fundación